Posted on

Sprečite pregrevanje računara i usporenje

U dolazećim mesecima postoji veća šansa da se desi pregrevanje računara i usporenje celog sistema jer je ambijentalna temperatura veća i time je hlađenje otežano. Do izražaja dolaze i ostali parametri kao provetrenost kućišta, mesto gde stoji računar i zaprljanost prašinom unutar računara. Do usporenja sistema u takvim uslovima dolazi zbog osobine modernih računara da sami sebe usporavaju kod pregrevanja ne bi li se ohladili do normalne vrednosti i zaštitili se od otkaza.

Simptomi pregrevanja su pojačan rad svih ventilatora u računaru, vruć vazduh koji izlazi iz otvora za ventilaciju, kod nekih računara oglašavanje temperaturnog alarma u formi sirene, gašenje računara usred zahtevne operacije, u ekstremnim slučajevima se pojavljuje i miris koji podseća na paljevinu. Continue reading Sprečite pregrevanje računara i usporenje