Posted on

Tell GSM Adapter Mini – emulator fiksne telefonske linije

Nedavno sam dobio interesantan uređaj na testiranje i moram priznati da me je jednostavnost i upotrebljivost oduševila. Prvenstveno namenjen korišćenju za alarmne centrale i dojavu u slučaju pada/sabotaže fiksne linije može poslužiti i u druge svrhe. Kratak opis bi bio emulator fiksne telefonske linije kroz mobilnu mrežu, može da radi i bez fiksne telefonske linije kao emulator ili V.21 modem za pristup centralama kroz GSM. Od priključaka ima ulaz za telefonsku liniju (kao FXO port), izlaz za telefonsku slušalicu – klasičan aparat ili alarmnu centralu (kao FXS port), napajanje DC 9-24V, ulaz IN koji forsira vezu na GSM (u slučaju kada PSTN linija postoji ali nije aktivna, neplaćen račun…) i S3, S2 i S5 ulaze za vezu sa alarmnom centralom. Continue reading Tell GSM Adapter Mini – emulator fiksne telefonske linije