GreenHost saveti Google Chrome Java NPAPI podrška

Google Chrome Java NPAPI podrška

Google Chrome Java

Google Chrome Java NPAPI podrška je moguća sa dodatnim korakom. Google je ranije najavio i postepeno izbacio podršku za NPAPI , dodatak koji podržava većina modernih pretraživača interneta a bez koga ne mogu da rade Java, Facebook Video, Silverlight i slični dodaci bazirani na NPAPI. Neke važne web aplikacije (web bankarstvo, b2b portali, usluge) rade sa Javom i podrška se može ponovo uključiti u Chrome pretraživaču, ili preći na neki drugi pretraživač.

Više informacija na engleskom jeziku možete pronaći na donjoj adresi:

https://java.com/en/download/faq/chrome.xml

 [ad]

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Post